Mitombo ao amin'i Kristy Jesosy Acte-GBPE

Description:
... mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ ny saim-petsy ataon’ ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Efesiana 4:14
Mots clés: fanahy, iray, jesosy, kristy, masina, mitempo, mitombo, toritenyVisiter le site ici