Ny baiboly malagasy

Description:
Toerana hamakiana Baiboly amin'ny teny malagasy
Mots clés: baiboly, bible, catholique, ecar, eglise, finoana, romaine, tenin'AndriamanitraVisiter le site ici