Tsinisijesoa

Description:
Ity takelaka ity dia mikasika indrindra ny tsy nisian'olona fantatra amin'ny hoe Jesoa Kristy araka ny toetra sy ny fiainany voalaza ao amin'ny testamenta vaovao.Io Jesoa voalaza ao io dia Jesoa novolaina nandritra ny taon-jato faharoa sy fahatelo,ary voalaza aza fa "kristiana vaovao",satria ny kristy teo aloha dia "fanahy" fa tsy tonga nofo.Ilay fahatongavana ho nofo dia vao noforonina tato aoriana ary hita ihany ao amin'i Matio sy i Lioka (fahaterahana mifanipaka rahateo).

Dia manasa antsika hihevitra amin'ny "saina" sy ny "fahiratana" tsy takonan'ny rahon'ny "finoana"
Mots clés: Fivavahana sy finoanaVisiter le site ici